Inici » Arxius de Charo Barroso

Autor: Charo Barroso

El govern aprova recuperar els supòsits d’exempció de l’Impost de Societats per a les entitats

Finalment, el Govern Central, com s’havia anunciat ha aprovat el passat 28 de febrer una modificació que permet que, en determinades condicions, les entitats amb ingressos inferiors a 50.000,00 € quedin exemptes de l’impost de societats.

Aquesta modificació s’ha inclòs a l’article 7 del Reial Decret- llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Amb aquesta modificació, el govern recupera els 3 supòsits d’exempció de l’Impost de Societats anteriors a la reforma fiscal, però en rebaixa els límits de manera que ara queden exemptes de presentar l’impost, únicament, les entitats amb ingressos de menys de 50.000,00 €, sempre i quan:

1. Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.

2. Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000,00 € anuals.

Si teniu ingressos procedents de vendes de béns i/o de serveis, com que no tenen retenció, esteu obligats a presentar Impost de Societats, i també a portar comptabilitat de doble partida, sigui quin sigui el seu volum (fins i tot , una factura o rebut d’1 euro)

Això no ha canviat, és igual que a la normativa anterior. Per tant, si a l’any 2014 vau cobrar pels serveis, esteu obligats a presentar declaració al juliol del 2015.

Us deixem, a sota, informació relativa a l’Impost de Societats i un exercici pràctic que us permetrà averiguar, en cas de dubte, si ho heu de presentar.

Rrecordeu que podeu fer les demandes de suport sobre aquest tema a Suport Associatiu a través de l’adreça de correu electrònic info@suport.org

 

Actualització sobre Reforma Fiscal

Del que vam explicar a les xerrades, l’entitat Suport Associatiu ens ha fet arribar les últimes novetats relatives a la Reforma Fiscal

  •   Respecte del model 347: Com hem anat comentant aquests dies, la redacció de la Llei no acaba de deixar clar si són únicament les Administracions Públiques (AAPP) les que han vist eliminat el límit de l’import, o bé si són també les entitats que reben aquest tipus d’ingressos. Fins fa pocs dies, recomanàvem la presentació de totes, buscant el sentit més estricte de la norma, i amb tota la prudència d’evitar que les entitats rebessin cap requeriment en aquest sentit.

Després de diverses consultes a hisenda que hem fet nosaltres i altres entitats del sector, totes elles telefòniques, i també contactes personals amb responsables de Delegacions, arribem a la conclusió de que sembla ser que l’eliminació d’aquest límit només afecta les pròpies AAPP i no a les entitats receptores de les subvencions, tot i que no tenim cap document escrit que ho garanteixi. Fins a dia d’avui, tampoc hi ha cap doctrina publicada respecte a com s’interpretarà des de l’Agència Tributària, però tot apunta en aquest sentit. Per tant, les entitats només haurien de declarar les subvencions que superessin l’import límit de 3.005,06 € tot i que, si s’inclouen les inferiors, tampoc passaria res.

 

  • Respecte de l’Impost de Societats i l’obligatorietat de presentació i, relacionada amb aquesta, la de fer la comptabilitat de doble partida i analítica per totes les entitat sense excepcions, es manté. Però fa una setmana el Ministre Montoro es va comprometre verbalment, en el transcurs d’una sessió de control que es va realitzar al Senat,  a revisar si tornaven a posar límits a l’obligació de presentació, plantejant el següent:

No hauran de presentar declaració ni portar comptabilitat de forma obligatòria les entitats que compleixin els tres requisits següents:

 

  • Els ingressos no podran superar el 50.000 € anuals.
  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) han d’estar sotmeses a retenció.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no podran superar els 1.000 € anuals.

Per tant, si finalment s’aprova en aquests termes, no hauran de presentar el model les entitats que no ingressin més de 50.000 euros anuals, i que no facin cap tipus d’activitat econòmica, és a dir, que tots els seus ingressos provinguin de subvencions, donacions, quotes de socis (que no d’usuaris) i interessos o altres rendes de capital, sotmesos a retenció, i que no passin de 1.000 euros.

Qualsevol dubte podeu adreçar-vos a info@suport.org o a través dels vostres tècnics municipals de referència.

Tallers per a les entitats sobre la Reforma Fiscal

Amb motiu de l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2015, de la reforma fiscal aprovada per Govern central, i tenint en compte les novetats que afecten les entitats sense afany de lucre, l’Ajuntament d’Esplugues, amb la col·laboració de la Fundació Catalana de l’Esplai, ha organitzat una xerrada informativa sobre el tema adreçada a les associacions de la ciutat. Se n’han programat dues sessións al Casal de Cultura Robert Brillas:

– Dimarts, 3 de febrer, de 18.30 a 21.30 hores.

– Dimecres, 4 de febrer, de 12 a 15 hores.

La reforma fiscal afecta, per exemple, a la forma en què les entitats han de portar la comptabilitat, a la declaració de l’impost de societats (que ara tota associació està obligada a fer) o a l’obligació de declarar les operacions amb tercers que realitzen totes les associacions que reben una subvenció pública.

Per a obtenir més informació podeu adreçar-vos al departament de Participació Ciutadana: cbarroso@esplugues.cat.