Publicacions externes

PUBLICACIONS EXTERNES

Elaboració i avaluació de programes i projectes

   – Manual d’elaboració i avaluació de projectes (José Manuel Mille Galán, Torre Jussana)
   – Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social (Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Ivàlua)

Comunicació

   – Càmera, llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0. (Jordi de Miguel Capell i Montse Santolino, Torre Jussana)

Fiscalitat

   – Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (Alicia Artiaga, Torre Jussana)

Constitució d’entitats

   – Manual associatiu sobre la constitució i posada en marxa d’una associació (Torre Jussana)

Assegurances

   – Guía d’Assegurances per al Tercer Sector (La Confederació)

Perspectiva de gènere

   – Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats (Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones)

Consum responsable i economia solidària

   – Guia pràctica de consum conscient i economia solidària per a associacions (Grup Ecos, Opcions i Servei Civil Internacional)

Transparència

   – Guia de transparència per a les associacions perceptores de subvencions i ajuts públics (Generalitat de Catalunya)

Gestió del voluntariat

   – Voluntariat social. Manual de gestió (Federació Catalana de Voluntariat Social)
   – Bones pràctiques en la gestió del voluntariat (Observatori del Tercer Sector i Fundació Obra Social La Caixa)

Scroll to Top