Comunitari i veïnal

Entitat Adreça Mail Telefons Web Xarxes Socials
VEÏNS I VEÏNES ASSOCIATS C/ Mestre Joaquim Rosal, 22 veinsdesplugues@gmail.com 636866635
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA-MONTESA C/ 8 de març, 93, baixos avvlaplana@esplugues.org 93 473 63 41
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FINESTRELLES C/ Díaz de la Fuente, 8-10 avv.finestrelles@gmail.com
ASSOCIACIO DE VEINS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE C/ Àngel Guimerà, 43. aavvbarricentre43@gmail.com 93 473 66 97
A.VV. LA MIRANDA CR La Miranda, 19 veinslamiranda@gmail.com 933726564
AL-ASALAH PEL DESENVOLUPAMENT I LA COOPERACIÓ Cr Constància 9, local alasalah.cat@gmail.com; chaouirifi.ahmed@gmail.com 654921569
A.V.V. DEL BARRIO DE CAN CLOTA-CAN CERVERA C/ Lleialtat, núm. 32 aavvcanclota@gmail.com 934731070
A.VV. CAN VIDALET C/ Verge de la Mercè, núm. 57 avvcanvidalet@yahoo.es 933710266
A.VV. EL GALL Ptge. Joan Brillas, 5 jennysalmeron@telefonica.net 934737121
Scroll to Top