Guies i recursos del voluntariat

GUIES I RECURSOS

Des de Voluntariat i suport associatiu hem elaborat una sèrie de documents i recursos que creiem poden ser d’interès per al voluntariat:

Llei del Voluntariat

 5 idees clau sobre la llei catalana de voluntariat

Associacionisme i voluntariat

 Diagnosi de l’estat actual a Esplugues (2017)

Voluntariat Internacional

 Projectes de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat

Certificats

 Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

També podeu consultar informació d’interès i recursos que ofereixen altres administracions i organitzacions:

Gestió del voluntariat

– Voluntariat social. Manual de gestió (Federació Catalana de Voluntariat Social)
– Bones pràctiques en la gestió del voluntariat (Observatori del Tercer Sector i Fundació Obra Social La Caixa)

ADRECES D’INTERÉS:

– Informe Panoràmic 2017: Estudi transversal de les entitats catalanes que  permet explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat.
– Voluntariat.gencat.cat: Portal web del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.
– Xarxanet: Portal web amb informació sobre el món de l’associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat.

Scroll to Top