Cessió d’Espais

CESSIÓ D’ESPAIS

Les entitats d’Esplugues tenen la possibilitat de disposar espais i material per a la realització de les activitats.

Per fer la fer la sol·licitud d’equipaments municipals, espais públics i material, cal emplenar la instància corresponent i presentar-la amb antelació a qualsevol dels dos Punts d’Atenció a la Ciutadania, de dilluns a divendres, de 8:30h a 18:30h:

– Plaça Santa Magdalena, 24
– Rambla Verge de la Mercè, 1

També es pot tramitar a través de l’Oficina Virtual d’Esplugues.

El nom del formulari és “Autoritzacions d´ús d´instal·lacions municipals (esportives i culturals)” i es troba dins de l’apartat Tràmits generals.

Documents per descarregar:

– Instància activitats esportives [PDF]
– Instància activitats culturals [PDF]

Per a activitats que tinguin un aforament superior a 500 persones s’ha de presentar una memòria de seguretat (PDF Memòria de Seguretat). Més informació.

Scroll to Top