Servei Comunitari

Què és el Servei Comunitari?
Es tracta d’una acció educativa dels centres d’Educació Secundària que té un caràcter obligatori i que està orientada en l’assoliment de la Competència Personal i Social, així com el de la Competència Ciutadana.

Quin objectiu persegueix?
La seva finalitat és promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat i la millora del seu entorn proper.

Qui hi participa?
L’alumnat de 3er i 4art d’ESO (14-16 anys) qui, conjuntament amb les entitats del territori i, a partir de necessitats reals, posarà els seus coneixements, habilitats i esforços al seu servei, alhora que adquirirà els valors i les habilitats propis de la competèncias Socials i el compromís civic.

Quin tipus d’activitats es poden fer?

Alguns exemples són:

  • Suport a la utilització del telèfon mòbil a la gent gran
  • Participació a campanyes de recollida d’aliments
  • Disseny d’una campanya comunicativa d’una entitat

Quantes hores i temps ha de dedicar l’alumnat al servei comunitari ?
La dedicació horària al servei comunitari és de 20 hores, de les quals 10 hores són de servei lectiu fora del centre.

Quin és l’horari del Servei Comunitari?
Es durà a terme fora de l’horari lectiu, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labora i també d’acord amb els criteris organitzatius del centre.

Com puc oferir la meva oferta d’acció de la meva entitat al servei dels centres educatius?
Fent arribar les necessitats de l’entitat a través d’aquest formulari. Des del Pla Educatiu es posaran les necessitats a l’abast dels centres per tal d’organitzar un projectes de Servei Comunitari.

Què és i per a què serveix la Comissió de Servei Comunitari?

És un espai de treball en xarxa que té com objectius :
⦿ Col·laborar en la detecció de les necessitats del municipi per tal de poder proposar la tipologia de serveis comunitaris més adients.  
⦿ Facilitar el desenvolupament dels projectes de Servei Comunitari dels centres educatius, a través del  contacte i la coordinació amb  entitats d’àmbit social.
⦿ Promoure la participació dels centres educatius i entitats en la formació de Servei Comunitari que organitzin els Serveis Educatius.  
⦿ Fer difusió de les pràctiques de referència que es realitzin.  
⦿ Promoure el reconeixement social als alumnes compromesos.
⦿ Fer el seguiment i la valoració de l’actuació pròpia de la Comissió.

Per a format part de la Comissió cal escriure un correu electrònic a plaeducatiuentorn@esplugues.cat

 NECESSITATS DE LES ENTITATS

[Aquí es recolliran els necessitats concretes de les entitats.]

Scroll to Top