Subvencions 2018

Any 2018

Convocatòria de subvencions dins el marc de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’acció social i ciutadania i del departament de comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018.

Bases de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del departament de Comerç (2018).

Termini de presentació de les sol·licituds:  des del 13 de febrer fins el 23 de març de 2018

La tramitació (tant de la sol·licitud com de la justificació) es pot fer de manera presencial, aportant la documentació corresponent i presentant-la a qualsevol dels dos Punts d’Atenció a la Ciutadania, de dilluns a divendres, de 8:30 a 18:30h:

– Plaça Santa Magdalena, 24
– Rambla Verge de la Mercè, 1

També es pot tramitar a través de l’Oficina Virtual d’Esplugues.

Documentació necessària per la sol·licitud (Clicar per descarregar):

– Instància de sol•licitud
– Projecte de l’activitat que inclogui el seu pressupost
– Full de domiciliació bancària (Annex 1)
– Declaracions responsable (Annex 2)
– Declaració vigència de documentació (Annex 3)
– Certificats corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social, o bé autorització de consulta d’aquestes dades
– Declaració responsable retribucions càrrecs (si s’escau)
– Declaració responsable relacionant les persones de l’entitat que desenvolupin tasques que impliquin contacte habitual amb menors i certificat negatiu  de delictes de naturalesa sexual d’aquestes persones (si escau)

Documentació necessària per la justificació (a presentar dins els tres mesos següents a la realització de l’activitat – si es tracta de subvencions atorgades dins concurs – o segons el període indicat a cada conveni subscrit amb la respectiva entitat):

Instància de la justificació
– Documents originals acreditatius de les despeses originades, junt amb els seus justificants de pagament.
– Memòria de les activitats desenvolupades a l’any a desenvolupar
– Material de difusió i publicitat del projecte

Instruccions per a la tramitació telemàtica:

1- Prémer l’icona “descarregar instància”, corresponent al tràmit que es vol iniciar.
2- Emplena, signa telemàticament i grava els impresos que hi han associats.
3- Accedeix a l’apartat “Registre electrònic”, emplena el formulari i annexa els impresos prèviament gravats.

Observacions: la tramitació telemàtica requereix que la persona sol·licitant disposi d’un DNI electrònic o bé un certificat digital idCAT emès per l’Agència Catalana de Certificació. Els Punts d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues son Entitats de Registre i poden facilitar de manera gratuïta un certificat idCAT

En cas de dubte o consulta, podeu enviar un correu electrònic a: subvencions_i_ajuts@esplugues.cat

Scroll to Top