ENTITAT DEL MES: Fundació Hospital Sant Joan de Déu

En el butlletí d’aquest mes de maig parlem amb la Mireia Espinet, cap del Servei de Voluntariat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu, que ens explicarà la tasca tant important que fan des dels serveis de voluntariat de l’Hospital per millorar l’hospitalitat i fer l’assistència més humana.

Quina és la vostra tasca principal? Quines activitats destacaríeu?

Cuidar i donar suport no sanitari a pacients i unitats familiars durant l’estada d’hospitalització o ambulatòria per facilitar la seva millora integral i conciliació familiar segon el model d’atenció del centre.
La nostra és una presència molt transversal, estem present en la majoria de les unitats hospitalàries: hospitalització (habitacions), bloc quirúrgic, consultes externes, UCIP (pediàtrica), UCIN (neonatal), hospital de dia, salut mental, UCA (unitat cirurgia ambulatòria), urgències, àrea de la dona, espais de joc, àrea d’innovació, endocrinologia, etc.

Mireia Espinet

Qui pot participar en les vostres activitats?

Pot esdevenir voluntari de l’Hospital Sant Joan de Déu tota persona solidària que per voluntat pròpia i lliurement decideixi oferir el seu temps i els seus coneixements de manera altruista. La major part dels nostres voluntaris no els sobra el temps ans el contrari, són persones que tenen l’agenda plena: família, treball, activitats diverses, però que alliberen una part del seu temps per col·laborar amb nosaltres. Tenim persones de totes les edats. Majoritàriament dones, però creix el nombre d’homes. És molt significatiu el nombre de voluntaris joves que hi col·labora, especialment en períodes vacacionals.

Com s’implica el voluntariat a l’entitat?

Voluntariat

El servei de voluntariat d’aquest Hospital té una presència transversal. D’això se’n deriva que estem a pràcticament totes les unitats de l’Hospital: UCIP (unitat cures intensives pediàtriques; Urgències; UCIN (unitat cures intensives neonatals); Àrea Quirúrgica; Hospital de Dia; Hospitalització; Consultes Externes; Àrea de la Dona (obstetrícia i ginecologia); TPH (unitat de transplantaments); UCA (unitat cirurgia ambulatòria); Unitat de psiquiatria; etc. Aspirem a una integració plena amb les unitats de treball comentades anteriorment. Amb aquesta finalitat definim amb els equips professionals sanitaris de cada unitat cadascuna de les actuacions, actituds, missatges, que el voluntari executarà, adoptarà, expressarà durant la seva intervenció. A partir d’aquí elaborem el full de ruta que ens permetrà organitzar-nos i treballar de manera eficient.

Què us aporta el voluntariat?

Penso que en gran mesura el voluntariat ens contagia emocionalment. La capacitat d’estar afectivament emocionat i estimulat per les emocions dels altres. Un sentiment que va més enllà de l’empatia i declina en la compassió que és la intenció (ajudar) posada en l’atenció (la nostra acció).

Quins reptes de futur us marqueu?

Participar de la mà de l’Hospital i contribuir en la seva singularització. Que se’ns identifiqui com un centre singular, amb una gran capacitat d’atreure pacients, professionals, projectes i la confiança de les administracions. Intentar que es valori més aquesta singularitat que es fonamenta en: “una experiència única i excepcional” pels pacients i les seves famílies. En definitiva, parlem d’hospitalitat: de curar i de cuidar o dit en llenguatge més modern, de Acabem ciència i humanisme.

Què li diríeu a una persona que s’està plantejant vincular-se a una entitat o realitzar un voluntariat.

En primer terme ha de tenir en compte que l’elecció de ser voluntari ha de ser lliure, que els seus coneixements i les seves destreses contribuiran sobre manera. Al llarg de l’entrevista individual amb cada nou candidat, el primer que els hi dic és que ser voluntari no ha de dependre del que un mateix senti, sinó de l’amor gratuït que un està disposat a entregar (no del que tu reps), perquè és des de la gratitud que et sentiràs feliç, no cercant ser feliç. Parlem a bastament del compromís. Comprometre’s des del mateix talent personal a una causa més gran que el propi jo. Un valor que no poden oblidar. També m’interessa conèixer quines són les seves expectatives per si aquestes no estiguessin alineades amb l’experiència real. No sempre l’activitat del voluntari és estar al costat del pacient i/o la família, participem amb campanyes de sensibilització, ajudem en les enquestes, desinfectar joguines, etc.

Vols saber més?

Scroll to Top