ENTITAT DEL MES: Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Esplugues

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil som un grup de joves vinculats professionalment al món de la urgència i emergència amb ganes de donar un cop de mà de forma altruista. L’Associació va fer els seus primers passos ja fa 4 anys, amb alguns entrebancs pel mig per la manca de documentació inicial, ja que ens vam posar en marxa començant des de zero.

Les nostres funcions bàsiques estan definides a la  normativa de la Generalitat de Catalunya ORDRE INT 202/2017 del 28 de juliol, tot i que aquestes funcions les podem resumir de la següent manera:

  • La planificació i sensibilització a la població en matèria de protecció civil.
  • Actuacions en dispositius preventius tant sanitàries com d’extinció d’incendis.
  • Actuacions en el control del transit.
  • Actuacions de greu risc o emergències.

 Quina és la vostra tasca principal? Quines activitats destacaríeu?

Les associacions del voluntariat de protecció civil, previ requeriment explícit de les autoritats de protecció civil locals o de la Generalitat de Catalunya o de les persones en qui deleguin, podem realitzar actuacions preventives en esdeveniments amb una elevada concentració de persones, esdeveniments esportius o altres que impliquin la realització d’activitats de risc, per tal de detectar situacions d’emergència i protegir la zona, alertar els equips actuants interns i si s’escau al 112, i actuar d’acord amb el que assenyala la normativa reguladora dels plans d’autoprotecció i amb el que estableixen els apartats següents.

En els dispositius preventius també podem dur a terme les actuacions següents:

  • Actuacions preventives de control del trànsit, senyalització i informació sobre restriccions i ordenacions especials de trànsit i avisos a la població: Les actuacions de control del trànsit són les que determina el Reglament general de circulació per a casos concrets, amb l’habilitació de l’autoritat responsable del trànsit.
  • Actuacions preventives sanitàries.
  • Actuacions preventives d’extinció d’incendis: Les actuacions d’extinció d’incendis i sanitàries són les que determina, per als equips de primera intervenció (EPI) i de primers auxilis, la normativa reguladora dels plans d’autoprotecció.

Les actuacions s’han de fer sota les directrius dels responsables dels operatius en cada cas si aquests s’incorporen al dispositiu o hi intervenen directament.

  • Actuacions en situacions de risc greu o d’emergència: Les podem classificar en tres categories, prioritàries, complementàries i/o de suport a altres grups d’actuació dels plans de protecció civil.
  • Les actuacions en situacions de risc greu o d’emergència: Conformen les actuacions prioritàries per risc greu o emergència les pròpies del grup logístic dels plans de protecció civil i es concreten en:

Actuacions prioritàries per risc greu o emergència

Gestió de centres d’acollida i atenció a la població afectada.

Informació a la població.

Seguiment i senyalització del risc.

Trasllats i acompanyaments de població i d’intervinents.

Gestió del voluntariat ocasional.

Aquestes actuacions les hem d’adreçar preferentment per atendre la població afectada, especialment els evacuats, destinant els recursos disponibles a preparar els centres d’acollida i, arribada la necessitat, a gestionar-los i posar-los en funcionament. Una vegada garantit l’acolliment d’evacuats, els voluntaris de la nostra associació poden realitzar la resta d’actuacions de l’apartat primer.

Totes aquestes actuacions les hem de dur a terme d’acord amb les autoritats de protecció civil i amb el que estableixin els responsables dels operatius competents en cada cas.

Qui pot participar en les vostres activitats?

Qualsevol  persona major d’edat, que es vegi amb ganes i forces de poder-se trobar i actuar en una urgència o emergència, amb ganes de col·laborar de forma altruista i amb compromís per formar-se i complir les normatives internes que es designin.

Com s’implica el voluntariat a l’entitat?

Entre tots hem creat aquest projecte aprofitant estones lliures a la feina o renunciant a moments d’oci. Cadascú a anat posant el seu granet de sorra.
Per això jo sempre dic que aquest projecte no es només meu, que soc el president, si no de tots els voluntaris i membres de l’entitat, per això creiem que ningú és més que ningú, i amb aquesta idea aconseguim que el grau d’implicació sigui molt elevat.
Ens trobem a més que ens contacten i venen  persones d’altres ciutats, associacions o inclòs d’altres grups de protecció civils, per la forma tant especial que tenim de cuidar al voluntari ja que aquí tots som voluntaris i no per tenir mes responsabilitat les coses que fas són més importants.
Al ser un grup bastant jove, en tots el sentits, estem molt motivats i això ens ajuda a donar un millor suport als nostres voluntaris.

 Què us aporta el voluntariat?

El voluntariat és la nostra peça clau, és essencial.
Sense els voluntaris, no és podria tirar endavant aquest projecte, ja que la feina que es fa, es fa perquè es vol i no perquè ningú t’obligui, i per tant considerem que si es fa una tasca perquè la vols voluntàriament sempre donaràs el 100% de les teves possibilitats. El grup de gent que formem aquest projecte i tot el que fem com entitat pel voluntari, ens ajuden a seguir per aquest camí.

El voluntariat és la nostra peça clau, és essencial

Quins reptes de futur us marqueu?

Uff, ara mateix tenim molts reptes al cap, primer de tot, volem tirar endavant aquest petit projecte que tot just començar,com ja sabem, els començaments no són res faci’ls.

Després, ens agradaria créixer i ser una de les associacions de voluntaris de protecció civil referents a Catalunya, però primer de tot, consolidar el projecte i una vegada estiguem bé, ja és veurà.

 Què li diríeu a una persona que s’està plantejant vincular-se a una entitat o realitzar un voluntariat

Com dèiem abans, els voluntaris són la nostra peça clau, però han de saber que no tothom pot fer aquesta tasca. Per col·laborar amb l’associació, tenim un petit procediment,

Primer, els interessats, ens han de contactar sol·licita’n l’accés a l’associació a aquest correu electrònic: infoavpcesplugues@gmail.com.

Posteriorment, des de, departament de noves incorporacions i formació, és posaran en contacte amb la persona interessada, per organitzar una reunió privada o conjunta, si hi han més persones interessades, on s’explicarà qui som, que fem i els projectes que tenim i es presentarà al president i a la cap d’equip.

La cap d’equip serà una de les persones que farà el seguiment durant el període de prova d’aquesta persona, que durarà uns 6 mesos, en els que pot anar venint i col·laborant amb nosaltres.

Després si aquesta persona vol i està plenament interessada amb el que fem, se li assignarà un voluntari, que ja tingui el curs bàsic realitzat, i que l’ajudarà i formarà fins que ell mateix finalitzi el curs bàsic de protecció civil que demana per llei la Generalitat.

Acabat aquest procediment podrà ser un membre més de l’equip!
Vols saber més de l’entitat? 

Actualment no disposem d’un local oficial, però per a tots els interessats ens podeu seguir a les xarxes i/o posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic.

  infoavpcesplugues@gmail.com  

  pcespluguesllobregat

 pcespluguesllob

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

sixteen + two =

Scroll to Top