LES ENTITATS ESPORTIVES D’ESPLUGUES, AL DIA!

Les entitats esportives d’Esplugues, a través de l’Ajuntament, han participat en un projecte d’enfortiment de la gestió de les entitats esportives impulsat per la Diputació de Barcelona, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Esplugues (la part política de l’ajuntament que s’encarrega del departament d’esports ) i Fundesplai, amb l’objectiu d’ajudar-les a millorar la seva gestió en l’àmbit jurídic, comptable, fiscal i laboral. Aquest projecte consta de tres fases principals: 

Fase de diagnòstic de la situació de les entitats a fi de poder detectar les seves fortaleses i aquells àmbits de gestió que tenen un recorregut de millora.

Fase de formació en la qual s’han tractat les obligacions legals de les entitats esportives i el seu funcionament intern, també totes les qüestions relatives a l’àmbit comptable i fiscal i, finalment, els requisits que han de complir en relació a la contractació de persones i per gestionar el seu voluntariat correctament.

Fase d’estudi en profunditat d’algunes entitats, a les quals se’ls ha realitzat un informe envers totes les àrees de gestió, detectant les qüestions objecte de millora i indicant quines accions s’haurien de realitzar per al seu correcte funcionament.

Fruït d’aquest procés, les entitats esportives de la ciutat han pogut obtenir formació i informació relativa a les seves obligacions normatives que els permetrà dur a terme els canvis necessaris per a optimitzar la seva gestió, donar compliment a totes les disposicions legals que els afecten i millorar la seva qualitat pel que fa al funcionament intern de l’entitat.

Scroll to Top