Subvencions 2021

Any 2021

[Data actualització: 8 d’abril de 2021]

Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de l’Ajuntament d’Esplugues.

Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues per a l’any 2021.

Convocatòria de subvencions dins el marc de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2021.

  Termini de presentació de les sol·licituds:  30 d’abril de 2021.

La tramitació (tant de la sol·licitud com de la justificació) s’ha de fer de manera digital a través de l’Oficina Virtual d’Esplugues.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA SOL·LICITUD (Clicar per descarregar):
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA JUSTIFICACIÓ:

El termini serà de 3 mesos a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat subvencionada, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any que hauran de justificar-se abans del 31 de març de l’any següent a la subvenció o segons el període indicat a cada conveni subscrit amb la respectiva entitat.

  • Instància de la justificació
  • Documents acreditatius de les despeses originades (factures), junt amb els seus justificants de pagament.
  • Memòria de les activitats desenvolupades l’any de la subvenció, que inclourà l’avaluació dels resultats obtinguts de cadascuna de les actuacions, projectes i/o actuacions incloses a la Memòria aportada al moment de formular la sol·licitud; degudament contrastats amb els resultats previstos. (  Com elaborar la memòria d’activitats?)
  • Balanç econòmic i compte de resultats de l’activitat subvencionada en el que s’inclouran, a més de l’aportació municipal, els ingressos derivats de l’activitat o aquells que s’haguessin obtingut d’altres administracions o d’altres persones físiques o jurídiques per a la seva realització.
  • Material de difusió i publicitat del projecte

Consells per presentar la justificació de subvencions i convenis amb èxit

Instruccions per a la tramitació telemàtica:

1- Prémer l’icona “descarregar instància”, corresponent al tràmit que es vol iniciar.
2- Emplena, signa telemàticament i grava els impresos que hi han associats.
3- Accedeix a l’apartat “Registre electrònic”, emplena el formulari i annexa els impresos prèviament gravats.

Observacions: la tramitació telemàtica requereix que l’entitat disposi de certificat digital. A l’apartat Guies i publicacions trobareu informació de com obtenir-lo. També podeu contactar directament amb el Punt de voluntariat i suport associatiu per rebre suport en la tramitació i instal·lació del certificat.

En aquest enllaç podeu veure un videotutorial de com fer la sol·licitud de subvenció.

En cas de dubte o consulta, podeu enviar un correu electrònic a: subvencions@esplugues.cat

Scroll to Top