GUIES I PUBLICACIONS

Des de Voluntariat i suport associatiu hem elaborat una sèrie de documents i recursos per a la millora de la gestió associativa:

Associacionisme i voluntariat

- Diagnosi de l'estat actual a Esplugues (2017)

Voluntariat Internacional

- Projectes de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat

Tramitació digital

- Certificat Digital
Manual d'accés Seu electrònica de l'Ajuntament d'Esplugues
Manual d'accés notificacions Seu Electrònica Ajuntament d'Esplugues
Manual d'instal·lació d' Autofirma
- Manual per notificacions d'eNotum

Certificats

- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Protecció de dades

Nou reglament de protecció de dades

També podeu consultar informació d’interès i recursos que ofereixen altres administracions i organitzacions:

Elaboració i avaluació de programes i projectes

- Manual d’elaboració i avaluació de projectes (José Manuel Mille Galán, Torre Jussana)
- Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social (Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Ivàlua)

Comunicació

- Càmera, llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0. (Jordi de Miguel Capell i Montse Santolino, Torre Jussana)

Fiscalitat

- Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (Alicia Artiaga, Torre Jussana)

Constitució d’entitats

- Manual associatiu sobre la constitució i posada en marxa d’una associació (Torre Jussana)

Perspectiva de gènere

Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats (Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones)

Consum responsable i economia solidària

Guia pràctica de consum conscient i economia solidària per a associacions (Grup Ecos, Opcions i Servei Civil Internacional)

Transparència

- Guia de transparència per a les associacions perceptores de subvencions i ajuts públics (Generalitat de Catalunya)

Gestió del voluntariat

- Voluntariat social. Manual de gestió (Federació Catalana de Voluntariat Social)
- Bones pràctiques en la gestió del voluntariat (Observatori del Tercer Sector i Fundació Obra Social La Caixa)

 

ADRECES D’INTERÉS:

- Informe Panoràmic 2017: Estudi transversal de les entitats catalanes que  permet explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat.
Voluntariat.gencat.cat: Portal web del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.
- Xarxanet: Portal web amb informació sobre el món de l'associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat.
Torre Jussana - Centre de serveis a les associacions: Equipament de Barcelona que ofereix serveis i recursos a les entitats de la ciutat. Té diverses publicacions monogràfiques sobre gestió associativa. Estan disponibles en PDF i són de descàrrega gratuïta.