Actualització sobre Reforma Fiscal

Del que vam explicar a les xerrades, l’entitat Suport Associatiu ens ha fet arribar les últimes novetats relatives a la Reforma Fiscal

  •   Respecte del model 347: Com hem anat comentant aquests dies, la redacció de la Llei no acaba de deixar clar si són únicament les Administracions Públiques (AAPP) les que han vist eliminat el límit de l’import, o bé si són també les entitats que reben aquest tipus d’ingressos. Fins fa pocs dies, recomanàvem la presentació de totes, buscant el sentit més estricte de la norma, i amb tota la prudència d’evitar que les entitats rebessin cap requeriment en aquest sentit.

Després de diverses consultes a hisenda que hem fet nosaltres i altres entitats del sector, totes elles telefòniques, i també contactes personals amb responsables de Delegacions, arribem a la conclusió de que sembla ser que l’eliminació d’aquest límit només afecta les pròpies AAPP i no a les entitats receptores de les subvencions, tot i que no tenim cap document escrit que ho garanteixi. Fins a dia d’avui, tampoc hi ha cap doctrina publicada respecte a com s’interpretarà des de l’Agència Tributària, però tot apunta en aquest sentit. Per tant, les entitats només haurien de declarar les subvencions que superessin l’import límit de 3.005,06 € tot i que, si s’inclouen les inferiors, tampoc passaria res.

 

  • Respecte de l’Impost de Societats i l’obligatorietat de presentació i, relacionada amb aquesta, la de fer la comptabilitat de doble partida i analítica per totes les entitat sense excepcions, es manté. Però fa una setmana el Ministre Montoro es va comprometre verbalment, en el transcurs d’una sessió de control que es va realitzar al Senat,  a revisar si tornaven a posar límits a l’obligació de presentació, plantejant el següent:

No hauran de presentar declaració ni portar comptabilitat de forma obligatòria les entitats que compleixin els tres requisits següents:

 

  • Els ingressos no podran superar el 50.000 € anuals.
  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) han d’estar sotmeses a retenció.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no podran superar els 1.000 € anuals.

Per tant, si finalment s’aprova en aquests termes, no hauran de presentar el model les entitats que no ingressin més de 50.000 euros anuals, i que no facin cap tipus d’activitat econòmica, és a dir, que tots els seus ingressos provinguin de subvencions, donacions, quotes de socis (que no d’usuaris) i interessos o altres rendes de capital, sotmesos a retenció, i que no passin de 1.000 euros.

Qualsevol dubte podeu adreçar-vos a info@suport.org o a través dels vostres tècnics municipals de referència.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

two × four =

Scroll to Top