CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018

19 de març de 2018

 

Durant aquest mes de març finalitza el termini de sol·licitud de diverses subvencions per a entitats sense ànim de lucre.

Pel que fa a de les entitats registrades a Esplugues la Junta de Govern Local de l‘Ajuntament d’Esplugues va aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del departament de Comerç, així com la convocatòria de concurs de subvencions per a l’any 2018, en dates 15 de desembre de 2017 i 26 de gener de 2018, respectivament.

El procediment ordinari per a la concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic.

Les sol·licituds podran presentar-se des del 13 de febrer fins al 23 de març de 2018.

A més a més, externament, durant aquest mes de març també finalitza el termini per sol·licitar les subvencions disponibles de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya corresponents a Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en els àmbits de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i de serveis de tutela que finalitza el dia 31 de març i els Ajuts en espècie per millorar la participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya que finalitza 29 de març.

Més informació:

Afanyeu-vos!

Scroll to Top