SAPS QUÈ ÉS EL SERVEI COMUNITARI?

Des de fa uns anys, l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO (14-16 anys) dels centres educatius du a terme activitats de Servei Comunitari. L’objectiu és promoure que els i les joves experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat i a la millora del seu entorn proper.

L’activitat es pot dur a terme a entitats o als diferents serveis municipals per tal de donar resposta a les necessitats existents al territori. La dedicació horària total és de 20 hores, de les quals 10 hores es fan directament a les entitats i/o Ajuntament.

Alguns exemples realitzats en els últims anys:

  • Suport a la utilització del telèfon mòbil a la gent gran
  • Participació a campanyes de recollida d’aliments
  • Disseny d’una campanya comunicativa d’una entitat

Per facilitar les activitats de Servei Comunitari, des del Punt de Voluntariat i Suport Associatiu, i en coodinació amb el Pla Educatiu d’entorn, posem en marxa un nou servei a entitats: el Suport a la realització d’activitats de Servei Comunitari.

Recollirem les necessitats de les entitats que es es puguin cobrir amb les activitats de Servei comunitari per traslladar-les als centres educatius per tal de poder posar-vos en contacte.

També resoldrem dubtes sobre com gestionar les activitats i farem difusió d’experiències d’èxit.

Si creieu que alguna de les vostres activitats és susceptible d’incloure el suport del Servei Comunitari, us animem a emplenar el següent qüestionari:

D’altra banda, existeix la Comissió de Servei Comunitari, per posar en relació els centres educatius, entitats i serveis municipals. El proper dimarts  27 de febrer a les 12 h es realitzarà una sessió de la comissió, mitjançant video conferència. Les entitats que estiguin interessades en participar poden escriure un correu electrònic a: plaeducatiuentorn@esplugues.cat

Finalment, informar-vos que s’ha creat un apartat al web del Punt de Voluntariat i Suport Associatiu explicant amb detall què és el Servei Comunitari i per mostrarles necessitats de servei comunitari de les entitats perquè puguin consultar-ho els centres i també per fer difusió d’experiències de servei comunitari que es realitzin a la ciutat. 

Scroll to Top