PARTICIPA ALS GRUPS MOTORS DE L’AGENDA URBANA ESPLUGUES 2030

Al mes d’abril es va aprovar l’Agenda Urbana Esplugues 2030 i el Pla d’Actuació Municipal 2023-2027.

Els dos documents marquen els projectes de futur de la ciutat i s’han elaborat a través d’un procés participatiu en el qual han participat més de 170 persones i entitats del municipi.

Per fer el seguiment i millora del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana Esplugues 2030, així com la realització de noves propostes al mes de maig es crearan 3 grups de treball formats per representants del Consell de Ciutat, de les comissions tècniques de l’Ajuntament, ciutadania, entitats i altres organitzacions interessades en les temàtiques de l’Agenda Urbana.

Cadascun dels grups aborda les temàtiques vinculades a l’estratègia de ciutat de cadascun:
– GM Ciutat innovadora i d’oportunitats: inclou ciutat digital i inclusiva i organització digital, impuls econòmic i innovació, comerç de proximitat, ocupació de qualitat i desenvolupament econòmic i social.
– GM Ciutat sostenible i segura: inclou el Programa 4×100, urbanisme transformador, millora de l’espai públic, residus i neteja de la via pública, mobilitat i qualitat de l’aire, emissions, canvi climàtic, biodiversitat, serveis de salut pública, eficiència energètica i arquitectura sostenible, seguretat ciutadana i convivència.
– GM Ciutat saludable i de drets: inclou la cohesió social, cures, igualtat i desenvolupament, participació, cooperació i projecció internacional, parc d’habitatge protegit, igualtat de gènere i violència masclista, col·lectiu LGTBI, convivència intercultural, ciutat amiga dels animals, memòria democràtica, promoció de la salut, foment de l’esport i l’activitat física, accés a una educació de qualitat, foment de la cultura, ciutat amiga de la infància, desenvolupament integral dels i de les joves i persones grans.
Està previst que els grups es reuneixin 2 cops a l’any, al maig i a l’octubre.

Us podeu unir a títol personal o bé com a entitat emplenant el formulari següent:
https://forms.gle/h1qJvbNtGj2vrF12A

Podeu consultar tota la informació sobre els dos plans als enllaços següents:

Scroll to Top