CRIDA DE VOLUNTARIAT: Voluntariat social pel coronavirus

VOLUNTARIAT SOCIAL PEL CORONAVIRUS

En col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esplugues i Creu Roja Esplugues-Sant Just, hem creat una borsa de persones voluntàries per donar suport a persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que no disposen de xarxa social per realitzar les tasques següents:

Compra i/o distribució d’aliments, productes d’higiene i farmàcia o tasques similars a persones detectades pels serveis socials de l’Ajuntament. Aquesta activitat la poden fer persones de 16 a 64 anys que no formin part de col·lectius de risc.

Acompanyament telefònic a persones que es troben confinades. Es tracta de fer seguiment i companyia a aquestes persones. Aquesta activitat la poden fer persones a partir de 16 anys amb habilitats comunicatives. Tot i això, actualment aquesta tasca està pràcticament coberta a nivell de l’equip tècnic municipal i Creu Roja Esplugues.

Confecció de mascaretes per a distribuir a la ciutadania d’Esplugues. Es tracta de tallar i cosir mascaretes. El material es distribuirà i recollirà posteriorment elaborat als domicilis de les persones voluntàries. Un cop confeccionades, les mascaretes s’esterilitzaran per garantir la seva seguretat. Per fer l’activitat cal disposar de coneixements de costura i màquina de cosir.

Distribució de mascaretes a la ciutadania d’Esplugues.

Per poder participar, és imprenscindible no formar part de cap grup de risc (persones majors de 65 anys, persones amb immunosupressió congènita o adquirida o persones amb patologies cròniques i/o pluripatologia).

Les persones interessades en participar podeu emplenar el següent formulari.

En funció de les necessitats que vagin sorgint, des del Punt de Voluntariat i Suport Associatiu derivarem les persones que s’inscriguin i compleixin el perfil a Creu Roja Esplugues-Sant Just. Per poder fer l’activitat voluntària caldrà realitzar un petit curs de Creu Roja posa a disposició sobre el Coronavirus.

Les persones voluntàries s’han de comprometre a:

1.Prestar els serveis de col·laboració de manera voluntària i desinteressada per la situació d’alerta sanitària pel Coronavirus.
2.Tenir entre 16 i 65 anys i no estar afectades de cap malaltia cardiovascular, respiratòria, diabetis o ser immunodeficient, ni tenir cap símptoma o sospita de tenir el coronavirus.
3. Seguir les indicacions i instruccions de l’equip de coordinació de l’Ajuntament o l’entitat amb la que col·laboria i fer ús únicament dels recursos i eines subministrades.
4. Guardar absoluta confidencialitat sobre totes les dades personals i informació confidencial proporcionades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat o l’entitat a qui presti voluntariat. La informació únicament es pot fer servir per a aquesta finalitat i no pot ser divulgada a tercers. Aquestes obligacions tenen durada indefinida; inclòs després del servei.
5. Usar l’esmentada informació estrictament en el marc de la intervenció abans esmentada i d’acord amb les funcions que com a voluntari hi tinc encomanades. El deure de secret subsistirà, desprès de finalitzada la seva intervenció, de manera indefinida i encara que cessi en la seva vinculació com a voluntari/a per motiu del Coronavirus.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

eight + 13 =

Scroll to Top