Recursos a les entitats

REFORMA LABORAL CONTRA LA TEMPORALITAT A LA CONTRACTACIÓ.

LA REFORMA LABORAL AL TERCER SECTOR 

Com a premissa  general, a partir de la implementació del Reial Decret Llei 32/2022 la contractació de treballadors es farà de manera indefinida, d’acord amb la intenció del legislador en quant a garantir l’estabilitat laboral i la transformació del mercat de feina actual.

Les entitats del Tercer Sector queden també afectades per aquestes modificacions  ja que tenen les mateixes obligacions que les empreses o organitzacions lucratives, si bé, la realitat financera no és la mateixa, donat que les associacions sovint depenen de subvencions, convenis, concerts… o d’altres fonts de finançament, públic o privat que poden fer aportacions econòmiques per a projectes molt determinats en objectius o temporalitat.

Aquestes circumstàncies específiques condicionaran les relacions entre entitats i persones treballadores ja que amb la reforma laboral les condicions de contractació flexible queden considerablement limitades.

PRIORITZACIÓ DEL CONTRACTE INDEFINIT

La necessitat de dotar d’estabilitat al mercat laboral fa que el contracte indefinit sigui el que per defecte s’haurà de signar. Es tracta d’un tipus de contracte que es formalitza entre entitat i treballador sense que hi hagi una limitació de temps en quant a la prestació dels serveis. La jornada pactada podrà ser complerta o parcial. 

També és reserva aquest tipus de contracte per a la prestació de serveis fixes discontinus per a activitats que són de temporada i no requereixen una durada anual sencera. En aquests contractes, a partir de la reforma, s’eleva la indemnització i es reconeix l’antiguitat del treballador des de la signatura del contracte, no només el temps treballat i, en el cas de termini del contracte, s’haurà d’oferir la possibilitat al treballador d’incorporar-se en d’altres projectes de l’entitat.

ELS CONTRACTES TEMPORALS

Amb l’aplicació del Reial Decret Llei 32/2022 desapareixen les modalitats de contractació temporal (d’obra i servei; interinitat i eventual). Només es permetran: 

 • Contractes ESTRUCTURALS,  de durada determinada, prèvia justificació de la seva necessitat, com:
 • Contracte de circumstàncies de la producció amb 2 modalitats: 
 • Circumstàncies imprevisibles (màxim 6 mesos de durada)
 • Circumstàncies previsibles (màxim 90 dies a l’any de durada que no poden ser consecutius)
 • Contracte de substitució (3 modalitats)
 • Substitució de treballadors amb dret a reserva de lloc de treball
 • Substitució per completar la jornada reduïda per una altre persona
 • Substitució per a cobertura temporal de vacant

La normativa a més penalitza els contractes de duració inferior a 30 dies, amb una quantitat fixa equivalent a 26,57 euros (s’obliga a la entitat a fer una cotització addicional a la finalització del contracte, segons l’article 151 LGSS).

 • Contractes Formatius

Seran contractes que permetran obtenir la pràctica professional requerida pel nivell d’estudis o de formació i comptaran amb un tutor/a per tal d’avaluar el seguiment del Pla formatiu.

Els contractes formatius (de pràctiques, aprenentatge i de formació dual universitària) passen a ser un únic contracte, amb edat màxima de contractació de fins a 30 anys i durada d’entre 3 mesos i 2 anys, compatible amb el temps de les activitats formatives i amb dues modalitats :

 • Formació en alternança amb la feina remunerada (substitueix a l’antic contracte d’aprenentatge)
 • Exercici d’una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica laboral adequada (antic contracte en pràctiques).

COM AFECTA AQUESTA REFORMA LABORAL A LES ENTITATS SOCIALS?

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, entenem que les entitats, en el marc de l’exercici de les seves activitats habituals, hauran de fer servir bàsicament contractes indefinits. I dins d’aquesta modalitat,  formalitzaran contractes fixes-discontinus quan necessitin fer contractació de treballadors per a feines de naturalesa estacional o amb períodes d’execució certs, determinats o indeterminats, com per exemple poden ser el cas d’oferir casals o esplais d’estiu.

Per a aquestes contractacions derivades de l’activitat habitual de l’entitat no es podran fer servir subcontractes. 

També en circumstàncies puntuals les associacions podran utilitzar la modalitat de contracte temporal per a circumstàncies de la producció, com en el cas d’una campanya o crida concreta com pot ser la recollida i selecció de material o aliments. Per tal de fer servir aquests contractes s’haurà d’especificar amb precisió la causa que habilita la contractació temporal i especificar les circumstàncies concretes que la justifiquen així com relacionar la connexió del contracte amb la duració requerida.

Cal tenir en compte que si una persona té dos o més contractes per circumstàncies de la producció amb una duració total de més de 18 mesos, computats en un període de 24 mesos, aquest contracte passarà a ser indefinit.

Si bé les intencions del legislador són incrementar la seguretat laboral dels treballadors, de cara a les entitats socials això probablement repercutirà amb l’assumpció de majors costos que a nivell d’indemnització comporta la contractació indefinida; la penalització de la temporalitat inferior a 30 dies i els estrictes requeriments de justificació de la temporalitat que s’hagi de formalitzar en determinades circumstàncies.

Finalment s’ha de tenir també en consideració que si bé sempre que existeixi una relació habitual de prestació de serveis entre treballador i entitat haurà de existir un contracte laboral, en determinats supòsits, per a prestació d’activitats esporàdiques com poden ser la realització puntual de cursos, xerrades, seminaris, activitats puntuals de prestació de serveis … aquesta relació es documentarà com un contracte privat, el contracte de col·laboració. La remuneració s’haurà de declarar com a rendiments de treball a l’IRPF però no serà necessària l’alta del contracte a la  Seguretat Social.

Portal d’entitats temporalment inactiu

Des de l’any 2009, l’Ajuntament d’Esplugues compta amb el Portal d’Entitats i ofereix a les entitats la possibilitat de disposar d’un web propi. Des del seu inici, el servei de manteniment i suport tècnic del portal l’ha dut a terme la Diputació de Barcelona. Tot i això, a partir d’octubre, aquest servei passarà a gestionar-se …

Portal d’entitats temporalment inactiu Read More »

PROPERES FORMACIONS A ENTITATS I VOLUNTARIAT

4 de setembre de 2020 Donem la benvinguda a la tardor amb sis formacions per a entitats i voluntariat. Donada la situació actual, totes les formacions es faran de manera online, la majoria d’elles per videoconferència. Des del mes de març, al voltant de 330 persones han col·laborat fent voluntariat a la ciutat per donar …

PROPERES FORMACIONS A ENTITATS I VOLUNTARIAT Read More »

COMPTE ENRERE PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ A ENTITATS

3 de setembre de 2020 El dijous 10 de setembre finalitza el termini de presentació de les sol·licituds de subvenció a entitats de l’Ajuntament d’Esplugues per a l’any 2020. Consulteu les bases i documents a presentar aquí. Recordeu que la tramitació s’ha de fer de manera digital a través de l’Oficina Virtual d’Esplugues. Aquí teniu …

COMPTE ENRERE PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ A ENTITATS Read More »

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Voluntariat social pel coronavirus

VOLUNTARIAT SOCIAL PEL CORONAVIRUS En col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esplugues i Creu Roja Esplugues-Sant Just, hem creat una borsa de persones voluntàries per donar suport a persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que no disposen de xarxa social per realitzar les tasques següents:  Compra i/o distribució d’aliments, productes …

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Voluntariat social pel coronavirus Read More »

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Suport a la distribució d’aliments

Entitat: Eduvic Sccl El Centre Municipal de Distribució d’aliments cerca voluntaris i voluntàries per donar suport de dimarts a dijous en les tasques de repartiment dels aliments entre les famílies derivades de serveis socials. Les funcions són: la preparació de lots específics per a les famílies i lots a domicili, col·locació puntual del material, ordenament …

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Suport a la distribució d’aliments Read More »

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Cuidem el vincle persona-animal

Entitat: Fundació Hope & Help Hi ha molta gent gran que conviu amb una mascota i que aquesta, representa un element molt important de la seva vida. A vegades representa l’única companyia que tenen. És aquí on la Fundació Hope & Help vol actuar, evitant que cap persona gran hagi de desprendre’s de la seva …

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Cuidem el vincle persona-animal Read More »

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Voluntariat per la llengua

Entitat: Servei de Català d’Esplugues de Llobregat Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària, que parla català fluidament, i un aprenent o aprenenta, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. …

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Voluntariat per la llengua Read More »

ESPLUGUES A CASA

6 de maig de 2020 Durant el confinament s’estan realitzant una sèrie d’iniciatives impulsades per entitats, centres educatius, empreses, Ajuntament i, en definitiva, per la ciutadania d’Esplugues amb l’objectiu de fer front al Coronavirus. S’estan teixint xarxes de solidaritat i trobant solucions creatives per donar resposta a una situació que mai abans ens havíem trobat. …

ESPLUGUES A CASA Read More »

Consells per presentar la justificació de subvencions i convenis amb èxit

Emplenar la casella amb la X de l’IVA de les factures presentades. Presentar el llistat numerat amb el total de les factures (enlloc d’omplir a mà el segon full de la sol·licitud, es pot presentar un document annex amb una taula o similar) Presentar només les factures amb data del mateix any de la subvenció …

Consells per presentar la justificació de subvencions i convenis amb èxit Read More »

IDEES I EINES PER ENTITATS CONFINADES

1 d’abril de 2020 Davant l’emergència sanitària derivada de la propagació del virus COVID-19, la vida de la majoria de persones s’ha vist afectada. Tot i això, l’activitat de la nostra entitat no té perquè aturar-se mentre duri el confinament. Potser les activitats publiques queden suspeses però segur que podem fer molta feina per posar …

IDEES I EINES PER ENTITATS CONFINADES Read More »

VOLUNTARIAT EN RESPOSTA AL CORONAVIRUS

31 de març de 2020 L’emergència sanitària actual a causa de la propagació del virus COVID-19 està comportant conseqüències significatives a tota la ciutadania, especialment als grups de persones en risc, les quals mereixen una atenció especial. Per aquest motiu, des del Punt de Voluntariat i Suport Associatiu de l’Ajuntament d’Esplugues, en col·laboració amb els …

VOLUNTARIAT EN RESPOSTA AL CORONAVIRUS Read More »

VOLUNTARIAT PEL CORONAVIRUS

18 de març de 2020 L‘emergència sanitària actual arrel de la propagació del virus SARS-CoV-2, està comportant conseqüències significatives a grups de persones en risc, les quals mereixen una atenció especial. Per aquest motiu, en col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esplugues i Creu Roja Esplugues-Sant Just, hem creat una borsa de persones voluntàries per …

VOLUNTARIAT PEL CORONAVIRUS Read More »

CRIDA VOLUNTARIAT: Professor informàtica bàsica

Entitat: Esplugues Sense Barreres Perfil de la persona voluntària: Busquem una persona amb coneixements d’informàtica i habilitats docents per impartir lliçons d’informàtica bàsica als membres de l’associació un dia a la setmana. Horaris: Una hora setmanal, preferiblement a la tarda a partir de les 17.30h. El dia serà segons la disponibilitat del voluntari. Contacte:  espluguessensebarreres@gmail.com o trucant al 686239665 (Antonio) …

CRIDA VOLUNTARIAT: Professor informàtica bàsica Read More »

CRIDA DE VOLUNTARIAT: “Participació Cavalcada Reis Mags”

Entitat: Ses Majestats els Reis Mags Descripció: Participeu en el que és, sens dubte, l’esdeveniment més important de la ciutat per a petits i grans. D’aquesta manera sereu membres de la desfilada més fantàstica de l’any. Perfil de la persona voluntària: Qualsevol persona major de 16 anys amb ganes de participar a la cavalcada. (Les persones menors de …

CRIDA DE VOLUNTARIAT: “Participació Cavalcada Reis Mags” Read More »

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Atenció als gats de la gatera

Entitat: Associació PROGAT Esplugues Els principis de l’Associació és trobar un equilibri per viure en harmonia entre persones i animals, que ha de passar per un canvi de consciència de tota la societat per promoure el be comú i una convivència respectuosa entre tots els éssers vius. Descripció: Cerquem voluntaris per atendre els gats/es proporcionant-los menjar i …

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Atenció als gats de la gatera Read More »

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Suport a les activitats de lleure

Entitat: Aprenem Autisme Associació Descripció: Necessitem persones que donin suport en activitats de lleure per infants i joves amb trastorn de l’espectre autista (TEA), i més concretament, a les activitats de piscina i iniciació esportiva: L’activitat de piscina es realitza els dijous de 17:30h a 19h al Poliesportiu Salvador Gimeno (Sant Joan Despí). L’activitat d’iniciació …

CRIDA DE VOLUNTARIAT: Suport a les activitats de lleure Read More »

Scroll to Top